ELS INCREMENTS DE COSTOS PER PRODUIR I LES INCIDÈNCIES CLIMATOLÒGIQUES FAN QUE L’AUGMENT DE LA RENDA DEL 3,4% NO ARRIBI AL SECTOR

La presidenta d’ASAJA Rosa Pruna ha dit avui a la roda de premsa que aquest increment de la renda del 3,4% corresponent al 2018 no pot donar alegria al sector, quan els preus agraris sols han augmentat els cereals, blat 11,23%, ordi 8,33%. Els que més han baixat l’oli -21,48%, raïm -10,2 % i, la fruita sols ha pujat la nectarina.

En quan a la ramaderia, la llet, el porcí, la vedella, el xai i els ous han baixat. En canvi els costos per produir han augmentat i molt, els pinso de vedells 8,11%, el pinso de porcs 6,4%, el gasoil 20,48%, fertilitzants 8,4%. Perquè surt una pujada de la renda? Es dona per l’augment dels valors de la producció que, de tots els sectors han pujat molt, però els preus baixos i els elevats costos de producció ens fan perdre el benefici.

INGRESSOS

Producte

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Diferència 2018–17%
Blat

205

200

187

173,48

187

208

11,23

Ordi

180

182

179

163,78

180

195

8,33

Blat de moro

185

170

171

176,56

173

178

2,90

Oli d’oliva

2,30

2,52

3,55

3,50

3,91

3,07

-21,48

Raïm

0,389

0,29

0,33

0,39

0,49

0,44

-10,2

Poma Golden

0,45

0,28

0,40

0,33

0,45

0,33

-26,66

Pera blanquilla

0,63

0,53

0,53

0,50

0,55

0,55

0

Nectarina

0,45

0,53

0,40

0,65

62,5

enciam

35,96

33,77

35,15

41,72

47,20

39,26

-16,82

tomàquet

43,88

59,02

62,86

57,35

53,29

52,20

-2,04

Mongeta tendra

139,94

172,30

210,19

186,72

216,06

196,40

-9,10

Llet

0,37

0,35

0,31

0,29

0,31

0,31

0

Porc

1,72

1,46

1,32

1,56

1,66

1,44

-13,25

Vedella

4,33

3,95

3,83

3,96

4,03

3,94

-2,23

Xai (kg canal)

5,30

7,11

7,80

9,20

9,10

8,80

-3,29

Conill (kg viu)

—-

—-

1,68

1,68

1,84

2,17

17,93

Ous  XL

1,04

1,07

0,94

1,23

1,58

1,30

-17,72

DESPESES

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dif. 18 – 17 %

Pinso vedells

23,19

22,74

22,43

22,37

21,33

23,06

8,11

Pinso porc

26,02

24,99

25,51

25,50

23,84

25,40

6,54

Palla cereal

5,44

4,32

5,47

5,56

4,36

5,14

17,89

Gasoil

0,8697

0,8410

0,6322

0,667

0,659

0,794

20,48

Sulfat amònic

27,76

25,25

24,79

24,08

23,02

23,81

3,43

Superfosfat

25,95

25,76

25,70

26,71

26,28

26,00

-1,06

Sulfat potàssic

62,91

58,37

55,59

55,56

53,83

53,23

-1,11

Electricitat

47,82

64,38

67,42

4,72

Peó fix (€/dia)

48,92

48,92

49,31

49,81

50,31

51,19

1,75

A la Unió Europea la renda ha baixat un 3% degut a la climatologia, les sequeres al nord d’Europa i les inundacions al Sud d’Europa, han provocat la pèrdua de collites per sequera a Alemanya, Països Baixos, Bèlgica, Lituània. França, Itàlia s’han mantingut.

PROPOSTES D’ASAJA PEL 2019

Per aquest 2019 demanem tant a les administracions Catalanes com estatal que analitzin el perquè del preu de la llet segueix sent el més baix d’Europa durant els darrers 20 anys.

ASAJA hem aconseguit l’etiquetatge de la llet (obligatori des del gener de 2019). Volem i exigim que es digui a on s’ha munyit i a on envasat.

La fauna segueix sent un gran problema pels ramaders, especialment els de muntanya. Demanem que es compensin les pèrdues, quan sabem que hi ha una línia del PDR per compensar-les.

Per últim per les nostres administracions que treballin els temes de normatives i obligacions que serveixin per ajudar al sector agrari, quan surti una normativa, que serveixi tant pel Departament d’Agricultura, com pel Departament de Medi Ambient o els ajuntaments (que no passi com ara que cada administració vagi per la seva banda).20190111_120446