El projecte KmO, fet al costat de casa

Afavorir els productes de Proximitat: Una iniciativa en suport del medi ambient i  l’empresa

El projecte “km 0, fet al costat de casa” és una iniciativa d’ASAJA per promocionar la compra i el consum de productes agrícoles i ramaders de proximitat produïts a Catalunya.

La iniciativa es basa en projectes semblants que estan tenint gran èxit en països desenvolupats del nostre entorn, com són el Regne Unit, França o Itàlia, i recull la tradició estesa a Catalunya d’anar al mercat a comprar els productes alimentaris directament als productors.

El projecte “kmO” s’estructura en tres grans eixos. Per una banda la conscienciació de què l’agricultura i ramaderia tradicionals, associades al consum de productes de proximitat, tenen molt a dir en la lluita per millorar el medi ambient i frenar el canvi climàtic. El comerç internacional, tot i reconeixent els avantatges que aporta als consumidors en tant que accedeixen a un major ventall d’opcions de compra, també contribueix al deteriorament del medi ambient mitjançant l’emissió, durant el seu transport, de gasos d’efecte hivernacle. Paral·lelament, la necessitat d’utilitzar envasos i material d’embalatge creix quan el producte ha de fer un gran recorregut o ser manipulat per canviar d’un mitjà de transport a un altre, incrementant així la proliferació de deixalles i residus associats amb la logística del transport internacional.

El segon gran eix del projecte és el recolzament als productors locals. La venda de productes de proximitat o “km O” és una oportunitat per assegurar-los un ingrés major o per facilitar l’accés al canal comercial de les mitjanes i grans superfícies a productors que altrament no tindrien possibilitat d’accedir-hi degut a la seva curta productivitat. Des d’un punt de vista econòmic, els productes de temporada permeten un estalvi en els costos de producció. La capacitat d’observar el cicle natural de les estacions pot limitar l’ús de l’energia necessària. Amb la venda de productes autòctons s’evita el transport a llargues distàncies, estalviant també costos en l’emmagatzematge, l’envasat i el combustible.

Finalment, el tercer gran eix són els consumidors. El projecte recull els canvis en les preferències d’uns consumidors finals cada cop més conscienciats i informats, que, a més de productes amb preus més baixos, són especialment sensibles a les característiques de nutrició i seguretat alimentària, que busquen enriquir l’experiència de la compra amb el coneixement de l’origen dels productes i dels mètodes de producció. D’aquesta manera el valor del producte no és només funció del seu preu sinó també del significat que els consumidors li reconeixen i aprecien en la seva decisió de compra.

Per afrontar aquests reptes, el projecte proposa la promoció del consum de productes de proximitat o “cadena curta” o “kmO”. La “cadena curta” sorgeix de la necessitat de crear noves formes d’intercanvi i cooperació entre els productors agrícoles i els consumidors, basades per una banda en la relació directa entre el productor i el consumidor, eliminant intermediaris, i d’altra banda, en la reducció dels costos ambientals associats amb el transport i la mobilitat mitjançant el consum de productes locals.

Aquest model d’organització permet a l’empresari agrícola una millor avaluació de les necessitats i preferències dels consumidors, afavorint així la diversitat de l’oferta en línia amb la demanda i la promoció de les varietats locals i els mètodes de producció tradicionals.

Els productes agrícoles de proximitat són productes sans, saborosos, que ofereixen el major aport nutricional, ja que en el moment de la seva recol·lecció mantenen intactes totes les propietats organolèptiques. Al mateix temps el consumidor té garantia de que la producció d’emissions contaminants vinculada a la manipulació dels aliments és reduïda al màxim.

Els productes “kmO” ofereixen al consumidor l’oportunitat de conèixer les empreses agrícoles del seu entorn, els productes autòctons, els trets locals culturals distintius, i en general tenir un coneixement més directe dels processos de producció sabent que, en el mateix acte de la compra, està ajudant a la preservació del medi ambient.

La contenció dels costos de producció i l’absència d’intermediaris tenen una incidència directa en el preu, afavorint així als consumidors finals. A més, la “cadena curta” fa possible la transparència en la fixació de preus que els consumidors poden avaluar, essent bastant més complicat quan intervenen molts intermediaris. Per l’agricultor, la capacitat de decidir directament sobre aquest preu li garanteix l’oportunitat d’obtenir una remuneració més adequada pels seus productes, recuperant una part del valor afegit.

Als mitjans i petits productors, i especialment a les produccions de caire familiar, produir per consum de proximitat els permetrà preservar la seva identitat i les seves rendes, contribuint d’aquesta manera a la pervivència del territori, defensant els seus valors agrícoles i tradicionals, sovint engolits pel desenvolupament urbà.

La “cadena curta” és un nou pacte entre el món de l’agricultura i el consum, amb beneficis directes i immediats per als agricultors i els ciutadans.

L’etiqueta “km 0, fet al costat de casa”

Per tal de fer efectiva l’adequada promoció dels productes provinents de la “cadena curta” i identificar-los degudament, el projecte promou la introducció de l’etiqueta “kmO, fet al costat de casa”.

Aquest etiquetatge serà sinònim de proximitat i traçabilitat. La seva promoció s’ha de basar en informar al consumidor respecte als beneficis inherents al seu consum. Aquests beneficis es poden condensar en un nombre reduït de punts per aconseguir que el missatge arribi més clarament, com per exemple:

  • Els productes etiquetats “km 0, fet al costat de casa” provenen de productors agrícoles i ramaders degudament registrats i amb totes les garanties de control que exigeix l’estricta normativa comunitària.
  • Els productes etiquetats “km 0, fet al costat de casa” garanteixen la reducció en l’emissió de partícules contaminants degudes al transport de llarga distància ja que han estat produïts i manipulats a Catalunya.
  • Els productes etiquetats “km 0, fet al costat de casa” garanteixen la reducció de deixalles inorgàniques en el seu envasat i embalatge ja que provenen de productors locals i es basen en el sistema de distribució tradicional.
  • Els productes etiquetats “km 0, fet al costat de casa” són productes de proximitat, provenen del tracte directe amb el productor, reduint al mínim imprescindible el nombre d’intermediaris.
  • Els productes etiquetats “km 0, fet al costat de casa” ajuden als nostres agricultors i ramaders, a la difusió de nous estils de consum responsables amb el medi ambient i a la pervivència de les nostres tradicions culinàries.

La distribució

Els productes etiquetats com “km 0, fet al costat de casa” han d’arribar als mercats, al petit comerç, a les mitjanes i grans superfícies i als restaurants i menjadors escolars i d’empresa.

Els restauradors podran promocionar les seves receptes mitjançant la utilització de productes de proximitat, frescos i saborosos, fruit de l’agricultura tradicional, o en molts casos recuperant varietats tradicionals que altrament s’haguessin perdut.

Pel que fa a la mitjana i gran distribució, sovint penalitza el producte autòcton o de proximitat per no tenir una gran productivitat ni la garantia de subministrament al llarg de l’any. El projecte “km 0, fet al costat de casa”, en incidir sobre la proximitat i la traçabilitat dels productes i els beneficis del seu consum, afavorirà l’increment de l’interès dels distribuïdors per incloure aquests productes en la seva oferta, guanyant d’aquesta manera en competitivitat, Aquesta demanda fomentarà la necessitat de re-negociar la relació entre productors i distribuïdors.

La normartiva

Per tal de posar en marxa el projecte “km 0, fet al costat de casa” és convenient tenir coneixement de la reglamentació que aplica a la distribució i comercialització de productes alimentaris així com també esmentar algunes mesures a adoptar per facilitar l’èxit d’aquesta iniciativa:

  • Per ajudar a consumir productes “km 0, fet al costat de casa” en els menjadors públics, en col·legis, universitats, empreses, administració…
  • Afavorir l’accés als proveïdors dels productes “km 0, fet al costat de casa”…

Els productors, per poder accedir a les etiquetes i etiquetar els seus productes, hauran d’estar degudament donats d’alta al Registre d’Explotacions Agrícoles i Ramaderes i estar legalitzats amb la corresponents llicència ambiental.

El control dels productes comercialitzats amb la marca “km 0” l’efectuarà una entitat externa de certificació, d’acord amb el que disposa l’article 5 del títol 1 del Decret 285/2006 de 4 de Juliol de la Generalitat de Catalunya.

Les despeses de la certificadora, que és l’Entitat d’Inspecció i Certificació de Girona, S.L. (“EICG,S.L.”), seran carregades proporcionalment entre els productors.

Finalment, entre el productor i Asaja hi haurà un compromís signat conforme el productor utilitzarà les etiquetes “kmO, fet al costat de casa” només per productes produïts i distribuïts a Catalunya.