Rosa Pruna, presidenta d’ASAJA, ha lamentat avui que la nova
Política Agrària Comuna (PAC) “no defensi les nostres produccions, i no hagi
fet una regulació per evitar l’especulació en les matèries primeres”
.

Per Pruna, la PAC “ha anat perdent la essència per la
qual va ser creada, i com deien les nostres àvies, en cada reforma hem anat
perdent un llençol. Aquesta era una ocasió única per fer-la bé i regular les
matèries primeres”
.

A més, “trobem a faltar que es tingui en compte la
diferència entre regions, ja que no és el mateix la quantitat i qualitat de les
produccions que tenim a Catalunya i a la resta l’Estat que a altres països del
nord d’Europa que són menors”
. En aquest sentit ha dit que “no ens poden
posar a tots en el mateix sac”
.

Per Pruna la retallada pressupostària de la PAC “pot ser
dolenta per la pèrdua de renda”
, i per aquesta raó reclama a les diferents
administracions que “valorin més les nostres produccions i que aquestes
se’ns paguin a un preu just. D’aquesta forma la retallada no seria tant
important com ho serà ara per a molts dels agricultors i ramaders catalans”.

Tot i això, per la presidenta d’ASAJA hi ha coses que s’han
fet bé “com el pagament base per a l’agricultura activa, adreçat als que
realment estan treballant”.